r i n a s c i

drobne_oct2021_019

znovuzrodenie sily, poznania, života, reality.
rinasci - znovu sa naroď, začni nanovo,
naozaj.
 
nie len v histórií, ale v každom z nás prebieha počas života obdobie kedy sa preberieme do nového poznania,
či už lepšieho, alebo horšieho,
no to z nás robí nových, silnejších ludí, naozajstných, prežívajúcich všetky krásy aj trpkosti bytia.
 
znovuzrodenie novej reality ktorá nás občas zaskočí no potom je zas o niečo krajšia. 
 
drobne_oct2021_010
 
drobne_oct2021_004
 
 
 
drobne_oct2021_012
Späť do obchodu