foldari

„Už počas môjho štúdia na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach ma začal fascinovať hliník. Nadizajnoval a vyrobil som niekoľko produktov z tohto skvelého materiálu. Od lampy, ktorá sa dostala do finále Národnej ceny za dizajn 2015, cez rôzne ďalšie prototypy, ktoré prešli mnohými výstavami doma i v zahraničí až po nábytok foldari, ktorý taktiež postúpil do finále Národnej ceny za dizajn 2019. Prečo práve hliník? Vedel som, že vzhľadom na súčasnú situáciu s rastúcim odpadom a stále viac skloňovanej plánovanej životnosti produktov, musím zvoliť materiál, ktorý kladie dôraz na ekológiu a dlhodobú udržateľnosť. Vďaka efektívnej recyklácií je viac ako 75% hliníka v neustálom obehu bez potreby ďalšej ťažby. Tomuto supermateriálu sa venujem vyše šiestich rokov.

A to najpodstatnejšie: Hliníkový nábytok foldari som vyvíjal pre zážitok. Nie len ten vizuálny, ale aj zážitok z kvality a hodnoty. Myslím si, že by sme sa mali obklopovať vecami a ľuďmi, ktorí do nášho života prinášajú hodnotu. Motivuje ma predstava, že sa raz nábytok foldari bude dediť. Pri jeho vývoji som pre to spravil maximum.“

Mgr. art. Viktor Javorek